ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η κριτική επιτροπή που θα αξιολογήσει τα έργα των μαθητών που θα πάρουν μέρος στον μαθητικό διαγωνισμό Σκίτσου του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας αποτελείται από τους:

Ταμουτσέλη Νίκο, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Διδακτικής Εικαστικών
Τεχνών – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας – Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Τσώτσο Χρήστο, Ειδικό Εκπαιδευτικό/Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό – Διδασκαλία της Γλυπτικής – Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας – Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ιωάννου Πάρη, Εικαστικός, Digital Art Artist