Παρουσίαση – Ο πλανήτης Γη εκπέμπει SOS

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης οι μαθητές της Α΄ τάξης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κ. Βαγδακλή Σοφίας, της κ. Γιώτη Σταυρούλας και του κ. Πυργιλή Παντελή, δημιούργησαν μια παρουσίαση με θέμα: Ο πλανήτης Γη εκπέμπει SOS.

Την παρουσίαση μπορείτε να δείτε εδώ.