ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021-2022

Το 1ο ΕΠΑ.Λ Φλώρινας στα πλαίσια του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ» πραγματοποιεί Σχέδιο Δράσης σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», με θέμα: «Ο πλανήτης Γη εκπέμπει SOS».

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών, των οικογενειών τους και της τοπικής κοινωνίας για το περιβάλλον. Οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις για την κλιματική αλλαγή, θα αναγνωρίσουν μέτρα που μπορούν να λάβουν σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο για τον περιορισμό του φαινομένου, και θα γνωρίσουν τεχνολογίες που μπορούν να αποτρέψουν την κλιματική αλλαγή.

Παιδαγωγικοί Στόχοι

  • Ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα
  • Ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης παρέχοντας λύσεις σε προβλήματα
  • Να γίνουν ενεργοί πολίτες και να κάνουν τη φωνή τους ν’ ακουστεί
  • Οργάνωση των καθηκόντων τους και δυνατότητα εργασίας σε ομάδες
  • Να μάθουν για τη ρύπανση του περιβάλλοντος
  • Να χτίσουν μια ισχυρή περιβαλλοντική συνείδηση.

Μία από τις δράσεις του προγράμματος είναι η διοργάνωση Μαθητικού Διαγωνισμού Σκίτσου, για μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού Φλώρινας, με θέμα « Ο πλανήτης Γη εκπέμπει SOS ». Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα, να εκφράσουν μέσω του σκίτσου, τον προβληματισμό τους για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τις περιβαλλοντικές αλλαγές που συντελούνται σήμερα στον πλανήτη.