ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων των σχολείων του Νομού Φλώρινας.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό αποτελεί η προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης του γονέα του/της μαθητή/τριας, στον/στην διευθυντή/διευθύντρια του σχολείου, πως “αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και συναινεί για τη συμμετοχή”.

Η συμμετοχή που δεν θα συνοδεύεται από δήλωση γονέα/κηδεμόνα, δεν θα θεωρηθεί έγκυρη και δεν θα αξιολογηθεί.

3. Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνει από τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου έως την Πέμπτη 31 Μαρτίου.

4. Οι συμμετοχές είναι ατομικές, σε οποιοδήποτε τύπο χαρτιού με διαστάσεις 21X29,7εκ. (A4) ή 29.7Χ42εκ. (Α3), ακολουθώντας οποιαδήποτε τεχνική κρίνουν κατάλληλη οι συμμετέχοντες, για να αποδοθεί αποτελεσματικότερα η έμπνευσή τους.

5. Τα πρωτότυπα έργα θα παραδοθούν στον/στην διευθυντή/ντρια του σχολείου, ανώνυμα. Οι μαθητές επίσης θα πρέπει να αποστείλουν το έργο τους και σε ψηφιακή μορφή jpg, η οποία θα αποδίδει με καθαρότητα και ευκρίνεια το έργο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  1epal.skitso@gmail.com. Το όνομα του αρχείου πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το σχολείο φοίτησης του/της συμμετέχοντα/χουσας (π.χ. Πέτρος Γεωργίου-4ο Γυμνάσιο Φλώρινας. jpg).

6. Κάθε μαθητής/τρια πρέπει να συμπληρώσει και να στείλει μαζί με την συμμετοχή του και το Δελτίο συμμετοχής με τα στοιχεία επικοινωνίας του/της: ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, τηλέφωνο και email.

7. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί. Πρέπει να είναι αποκλειστικά δημιούργημα των μαθητών/τριών.

8. Τα έργα που θα κατατεθούν και τα ονόματα των συμμετεχόντων, θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο. Η χρήση θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

9. Όλα τα έργα θα εκτεθούν στην αίθουσα Εκθέσεων Φλωρινιωτών Ζωγράφων του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Αριστοτέλης» όπου θα γίνει και η βράβευση.

10. Από το σύνολο των συμμετοχών η κριτική επιτροπή θα επιλέξει 3 συμμετοχές και θα απονεμηθούν 3 βραβεία. Οι τρεις νικητές θα κερδίσουν από ένα Tablet. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Έπαινο συμμετοχής στον διαγωνισμό.

11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2385046137
http://www.1epal-florinas.gr Ιστοσελίδα του 1 ου ΕΠΑΛ Φλώρινας